לקהילות

כבת קיבוץ ומתוך היכרות עם ה"רחוב הקיבוצי" אני מודעת למורכבות שבהתמודדות עם מצבי פגיעה מינית בתוך קהילה. זה קיים בכל מקום ובכל חברה, ההבדל הוא בנכונות להתמודד עם הקיים וברצון לשנות…

  • הכשרה וליווי ממונות קהילה
  • ליווי צוותי התערבות
  • סדנה לאנשי מפתח בקהילה
  • בניית תכנית מניעה כוללת לקבוצות השונות בקהילה
  • הרצאות מלוות סרטים
  • סרט + דיון