לאירגונים

"... מעביד יאפשר לעובדיו להשתתף, במשך שעות העבודה, בפעולות הדרכה והסברה שענינן מניעת הטרדה מינית והתנכלות..."

- תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ח - 8991

סל השירותים לאירגונים

בנוסף:

 • הרצאות וסדנאות לדרג ההנהלה
 • הרצאות וסדנאות לעובדים
 • ליווי ארגונים בתהליכי בניית תרבות ארגונית מונעת הטרדה
 • שירותי ממונה חיצונית לארגון

תכניי הסדנאות

 • מהי הטרדה מינית? מהי סביבה מטרידה? מה בין חיזור להטרדה
 • כיצד מתמודדים עם תופעת הטרדה מינית בארגון?
 • מדוע מתקיימת הטרדה מינית בעבודה? מי מטריד/ה? מי מוטרד/ת? ההקשר החברתי של הטרדה מינית
 • כיצד בונים סביבת עבודה ארגונית בטוחה ומוגנת (סביבת עבודה המאפשרת פנייה בעת הצורך ובו בזמן יוצרת דה-לגיטימאציה להטרדה מינית)
 • אחריות ניהולית ביצירת סביבת עבודה נקייה מהטרדות.
 • התמודדות הנפגע/ת עם תחושות ורגשות, תגובות קלאסיות של נפגעים/ות
 • עמידה על מורכבות תפקיד הממונה, נהלים ותקנות מחייבות ומתן כלים לסיוע נכון
קורס דיגיטלי למניעת הטרדה מינית
לומדה און-ליין למניעת הטרדה מינית
ליצירת קשר בנוגע ללומדה נא למלא פרטים:

המלצות