לארגונים

הטרדה מינית במקום העבודה היא תופעה נפוצה שעמה נאלצים להתמודד עובדות ועובדים רבים כמעט מדי יום.
הטרדה מינית פוגעת ביחסי האמון בין העובדים, מפריעה ומשבשת את היחסים הבינאישיים הנוצרים במקום העבודה, וגורמת להיעדרויות ולתפקוד לקוי בעבודה. הטרדה מינית פוגעת בעובדים ופוגעת בארגון – עולה כסף, גורמת ליחסי ציבור שליליים ומהווה עבירה על החוק.

תכניי הסדנאות

  • מהי הטרדה מינית? מהי סביבה מטרידה? מה בין חיזור להטרדה
  • כיצד מתמודדים עם תופעת הטרדה מינית בארגון?
  • מדוע מתקיימת הטרדה מינית בעבודה? מי מטריד/ה? מי מוטרד/ת? ההקשר החברתי של הטרדה מינית
  • כיצד בונים סביבת עבודה ארגונית בטוחה ומוגנת (סביבת עבודה המאפשרת פנייה בעת הצורך ובו בזמן יוצרת דה-לגיטימאציה להטרדה מינית)
  • אחריות ניהולית ביצירת סביבת עבודה נקייה מהטרדות.
  • התמודדות הנפגע/ת עם תחושות ורגשות, תגובות קלאסיות של נפגעים/ות
  • עמידה על מורכבות תפקיד הממונה, נהלים ותקנות מחייבות ומתן כלים לסיוע נכון