החוק למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה (1998) מחייב את הארגון למנוע את התופעה בתחומו ולנקוט אמצעים פעילים כדי שעובדיו יהיו בקיאים בחוק. הלומדה התואמת את לשון החוק, מדריכה ומסבירה באופן אינטראקטיבי את ההיבטים השונים של התופעה ודרכי מניעתה.

מטרת הלומדה

לשפר את המודעות והידע של העובדים לגבי תופעת ההטרדה המינית ומניעתה בסביבתם.
לעמוד בדרישות החוק להדרכה אפקטיבית של עובדי החברה.

יתרונות הלומדה

אין צורך בכינוס העובדים למטרת העברת המידע, כל עובד עובר את הקורס בקצב והזמן המתאימים לו.

תכונות הלומדה

נושאי הלומדה

נא ליצור קשר לקבלת פרטים מדוייקים דרך דף יצירת קשר.