לומדה למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה

החוק למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה (1998) מחייב את הארגון למנוע את התופעה בתחומו ולנקוט אמצעים פעילים כדי שעובדיו יהיו בקיאים בחוק. הלומדה התואמת את לשון החוק, מדריכה ומסבירה באופן אינטראקטיבי את ההיבטים השונים של התופעה ודרכי מניעתה.

מטרת הלומדה

לשפר את המודעות והידע של העובדים לגבי תופעת ההטרדה המינית ומניעתה בסביבתם.
לעמוד בדרישות החוק להדרכה אפקטיבית של עובדי החברה.

יתרונות הלומדה

אין צורך בכינוס העובדים למטרת העברת המידע, כל עובד עובר את הקורס בקצב והזמן המתאימים לו.

תכונות הלומדה

 • לומדה הינה קורס מקוון אינטראקטיבי , המותקן על שרת החברה (אינטרנט) ומופץ לתחנות עבודה.
  הקורס מכיל הסברים, סרטונים, אנימציות, הממחישים את התופעה ואת דרכי מניעתה.
 • העובד יושב ליד מחשב בעמדת עבודתו, מתחבר לקורס באמצעות שם וסיסמה, נרשם לקורס ומתחיל ללמוד בו.
  הוא מתקדם בקורס בקצב האישי המתאים לו.
 • בסיום הקורס הלומד מאשר את הלימוד בשיטת "קרא וחתום".

נושאי הלומדה

 • מהי הטרדה מינית, ההקשר החברתי, למה ומתי זה מתאפשר.
 • מה אומר החוק נגד הטרדה מינית בעבודה.
 • כיצד מתמודדים עם התופעה וכיצד מטפלים בתלונות על הטרדה מינית.
 • מדוע מתקיימת הטרדה מינית וכיצד ניתן להפחית את התופעה.
 • אחריות המנהל וכיצד מיישמים מדיניות נגד הטרדה מינית.

נא ליצור קשר לקבלת פרטים מדוייקים דרך דף יצירת קשר.