פרסומים בנושא מניעה / טיפול באלימות מינית בילדים מתחת לגיל 12

רשימת פרסומים

עבירות מין בקרב בני נוער | ד"ר טליה אתגר
40 ₪

החוברת דנה בנושא עברייני המין המתבגרים, תוך התייחסות למיתוסים הקשורים לנושא, לפן ההתמכרותי של התופעה ולצורך בגורם מרתיע בטיפול. החוברת מתארת את גישת הטיפול וההתערבות תוך התייחסות לאפיונים של התוקפים שהטיפול המסורתי אינו מתאים להם.

אבחון עברייני מין מתבגרים | ד"ר טליה אתגר
40

החוברת נכתבה בעקבות קורס אבחון שנערך בשנת 1995 ומתייחסת לסוגיות הקשורות לאבחון עברייני מין מתבגרים, הן מבחינה תאורטית והן מבחינה מעשית, בעיקר באותם היבטים שהועלו בקורס מסוים זה, ותוך שימוש בספרות מקצועית שפורסמה בנושא בעולם. החוברת כוללת דוגמאות של שאלונים.

המטפל / מאבחן בעברייני מין מתבגרים (סוגיות קשיים ודילמות) | ד"ר טליה אתגר, ד"ר בלהה דוידזון-ערד 
40 ₪

החוברת משלבת היבט תאורטי הנוגע במטפלים בעברייני מין ועבודתם, לבין היבט פנומנולוגי המביא אל הקורא כלשונה את חווית המטפלים ולבטיהם בעבודתם. החלק הראשון מספק תאור והסבר ממצה להשפעות של המפגש המיוחד בין המטפלים ובני הנוער שתקפו מינית, בעוד שהחלק השני מדגים השפעות אלה בצורה חיה ומשכנעת. שילוב זה תורם להיותה של החוברת מסמך אנושי מרתק המהווה כלי עזר רב חשיבות בעבודתם של המטפלים.

פרוייקט טיפול בעברייני מין מתבגרים אגף הנוער כלא השרון | ד"ר טליה אתגר
אזל

למי שלא יודע גם המישור הוא ג'ונגל
קטינים תוקפים מינית בקרב יוצאי העדה האתיופית | ד"ר טליה אתגר' שמחה גתהון
40

חוברת ראשונה מסוגה בארץ, המחברת שני תחומי ידע מרכזיים: האחד הקשור בהתנהגות מינית חריגה והשני, הנוגע בתחום התרבות האתיופית. כל זאת תוך שימת דגש על הבדלים והפערים הקיימים בין שני אלו מתוך מטרה ליצור ולבסס דרכי התערבות ייחודיות ליוצאי קהילה זו. כוונת החוברת היא לסייע בידי אנשי המקצוע להבין את התרבות על מנת לחנך ולטפל בצורה טובה יעילה והולמת יותר.

מתי "זה" נורמלי ומתי לא? התנהגות מינית של ילדים ומתבגרים צעירים | ד"ר טליה אתגר 
40 ₪

החוברת פונה הן אל הקהל הרחב והן אל אנשי המקצוע, ומציגה את הדרך לדעת מתי התנהגות מינית של ילדים היא אכן נורמלית, ומתי עלינו לחשוד בסטייה מקו ההתנהגות הנורמלית לכוון של פגיעה אפשרית באחרים. החוברת מתייחסת לדינמיקה של משחק מיני לעומת התנהגות מינית בעייתית ומציגה מדדים שמסייעים להבחין מתי "זה" נורמלי ומתי לא

טיפול בקטינים הפוגעים מינית ושוהים במסגרות חוץ ביתיות כופות  | ד"ר טליה אתגר
40 ₪

החוברת מתמקדת בייחודיות של עבודה עם קטינים פוגעים מינית השוהים במסגרות חוץ ביתיות סגורות. היא מעלה את הסוגיות, השאלות וההתלבטויות המקצועיות והארגוניות שלא קימות בעבודה עם אוכלוסייה דומה בקהילה, ונובעות מהמסגרת הכוללת שבה שוהים הילדים. החוברת כוללת דוגמא של התערבות שנערכה באחד המעונות בארץ, ותגובותיהם של אם הבית מנהל הפנימייה והפסיכולוגית לתהליך.

היא הוא והחבר'ה – תכנית למניעת "חיזור אלים " בבתי ספר | ד"ר טליה אתגר, ניבה מטלון
50 ₪

החוברת מציגה תכנית למניעת אלימות בין בני זוג שהופעלה בחטיבת הביניים "סמדר" בהרצליה. היא כוללת רקע תיאורטי, "חבלי הלידה" של התכנית, מבנה, תכנים ודרך ההנחלה. בתכנית מושם דגש על הצד הבריא היפה והרצוי של מערכת היחסים. התכנית מתארת את מעורבות בית הספר וההורים, וכן מוצג דו"ח של הערכת התכנית.

איזה מין בנות – בנות תוקפות מינית | ד"ר טליה אתגר (אוקטובר 2008 )
40 ₪

החוברת דנה בתופעה של ילדות ובמתבגרות התוקפות מינית. כוללת סקירה היסטורית של התופעה, ונתוחה, סקר המנתח את הבנות שהופנו למרכז והצגת מקרה אחד תוך בחינת דרכי הטיפול.

לרכישת החוברות בתוספת 5 ש"ח דמי משלוח

עמותת על"ם – ד"ר טליה אתגר
צ'ק לפקודת עמותת עלם
רח' קהילת סלוניקי 7 נאות אפקה תל – אביב 69513
טלפון: 03-6477898 פקס: 03-6493187