הכשרת ממונות בארגונים, במפעלים

התופעה של הטרדה מינית בעבודה קיימת בכל מקום
אם לא מטפלים בזה – זה קיים יותר!

החוק מחייב כל עסק – למנות ממונה לתפקיד.

החוק מחייב כל עסק לטפל בכל(!) מידע אודות 'הטרדה מינית'
איך עושים את זה?

 יום הכשרה לקבוצה קטנה של ממונות, בו נתנסה בטיפול בתלונה/מידע, מתחילה ועד סיום:

  • איך מטפלים בתלונה של הטרדה מינית? הלכה למעשה.
  • איך מתשאלים מתלוננ/ת, איך מתשאלים נילון.
  • איך מגבשים מסקנה וכותבים המלצה לביצוע.

צרו קשר לקבלת תאריך ההכשרה הבא

lola-hatrada.org.il